Analiza bliskości (bufor) w ArcMap

Przykład prościutkiej analizy obrazującej możliwość zastosowania popularnego programu GIS-owego (open sourse’owy odpowiednik:  Quantum GIS) do prostych analiz, a nie tylko jako wyświetlarki / drukarki map, bo taka funkcjonalność to tylko ułamek możliwości oprogramowania tego typu.  Film, by był czytelny warto oglądać bezpośrednio w witrynie YouTube, w najwyższej jakości i rozmiarach (ikonka zębatki). Czytaj dalej

Reklamy

udostępnianie GIS

Na stronie RDLP Olsztyn, można przeczytać obowiązującą opinię radcy prawnego, który pisze, że Leśna Mapa Numeryczna jest informacją przetworzoną i trzeba do jej uzyskania w myśl ustawy wykazać się „szczególnym interesem społecznym”. Okropna bzdura, informacja przetworzona, to: informacja publiczna udzielana przez podmiot zobowiązany do jej udzielenia, której przygotowanie związane było z wykonaniem czynności polegających na zebraniu, opracowaniu i przygotowaniu od udostępnienia informacji. Za: http://www.informacjapubliczna.org.pl Tutaj n-ctwo ma już LMN, nie musi jej przygotowywać w związku z zapytaniem o informacje publiczną…

ortofotomapy za darmo

Powołując się na fakt bycia podmiotem wykonującym zadania publiczne i na poniższe przepisy:
• Ustawę z dnia 28 września 1991 r. o lasach, Dz. U. z 1991 Nr 101 poz. 444
• Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1460
• Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r.o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2005 Nr 64 poz.565)
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r.w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępnienia danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U.z 2005r. Nr 205 , poz. 1692 ).
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007r. w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2007 -2010 (Dz.U. z 2007 r.Nr 61 ,poz 415)

Dostaliśmy bezpłatnie z Urzędu Marszałkowskiego ortofotomapy (czarno-białe) z 2004 r. (Są do dostania też kolorowe z 2006 r). Teraz będę próbował dostać sąsiadujące z nami działki ewidencyjne. Ciekawe czy też pójdzie tak gładko. 🙂 Wspaniałej zabawy noworocznej wszystkim życząc, pozdrawiam 🙂

Witek.