Wypełnić lukę

http:// http://www.sel.edu.pl/2014/06/9-europejski-kongres-edukacji-lesnej.html?m=1
Uczeń podstawówki dowie się mnóstwa pożytecznych rzeczy o przyrodzie, o konieczności jej ochrony.  Nie dowie się jednak niczego o tym, że człowiek od zawsze ją użytkuje.  Tą lukę wypełniać ma edukacja leśna. Dlaczego akurat leśna? Bo las jest świetnym przykładem, że zrównoważone użytkowanie zasobów przyrodniczych jest możliwe.  Od jutra do piątku setka ludzi z całej Europy, po raz pierwszy w Polsce, spotka się na kongresie.  W programie oprócz wykładów warsztaty i wypady terenowe.

Reklamy