Klif zgubiony przez ochronę środowiska

Z listy dyskusyjnej Klubu Przyrodników: materiały dotyczące kilku obszarów Natura 2000,  np. Klify Orłowsko-Kolibkowskie  zostały zagubione w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, w wyniku czego obszary te nie zostały w ogóle poddane opinii naukowej i nie znalazły się na liście obszarów przekazanych w maju 2009 r. do konsultacji z samorządami. Zdjęcie: Ewa Dryjanska.

Reklamy